Z ČOHO SA SKLADÁ CENA ELEKTRINY?
Dátum: 04. 07. 2013

Viete čo všetko zahŕňa cena za elektrinu, ktorú platíte? Ceľková cena za eletrinu pre domácnosti sa skladá z platieb za dodávku elektriny, za distribúciu elektiny a z ostatných taríf.

 

Podiel jednotlivých zložiek ceny za elektrinu je odlišný. Ich percentuálny podiel pre rok 2013 znázorňuje nasledujúci graf.

http://www.zse.sk/img/orig/28446/Percentualny-podiel-elektrina-2013.jpg

Zdroj: internetová stránka ZSE  www.zse.sk/sk/Domacnosti