HYGIENA OSVETLENIA
Dátum: 04. 03. 2013

Hygiena osvetlenia

 

Tak, ako všetko živé na Zemi, aj ľudský organizmus je bytostne spätý s pravidelným striedaním dňa a noci, svetla a tmy. Táto zákonitosť, daná rotačným cyklom zeme, viedla v živote človeka, organizmov a rastlín k pravidelným cyklickým zmenám, biorytmom. Množstvo a kvalita denného svetla sa v značnej miere odzrkadluje na náladovosti, psychike, ale aj na našom zdraví. Ultrafialová a čiastočne aj infračervená zložka denného svetla vyvoláva fotochemické  procesy, pôsobí na metabolické  pochody, tvorbu vitamínu D, pigmentáciu pokožky a ovplyvňuje imunitu pokožky.

Keďže v interiéri nemáme dostatok denného svetla, nahrádzame ho svetlom umelým. V zásade ale platí, že umelé svetlo dokáže nahradiť denné len z pohľadu našich očí a ich výkonu. Nedokáže však, na rozdiel od denného svetla, regulovať naše biologické funkcie (žľazy s vnútornu sekréciou) a tiež nevplýva až tak pozitívne na našu psychiku ako slnečné lúče.

Požiadavky na osvetlenie interiérov sa líšia od človeka k človeku. Každý ich máme jednoducho iné. Z hľadiska hygienického minima platí, že podiel denného svetla v interiéri by mal byť minimálne 3%, zbytok môže byť nahradený umelým svetlom. Pravdou ale je, že takéto nízke percento denného svetla nepostačí ani jednému z nás.

 

Potreba svetla

 

Svetlo patrí medzi naše základné ľudské potreby, pretože zdravý človek vníma zhruba 80% všetkých informácií svojim zrakom. Ľudské oko sa pomerne jednoducho adaptuje na rôzne intenzity osvetlenia. Rušivo však na nás pôsobia akékoľvek prudké zmeny osvetlenia, hlavne pri činnostiach, na ktoré sa musíme sústrediť. V dôsledku nedostatočného alebo nadmerného osvetlenia zase dochádza k únave očí. Nízka intenzita osvetlenia dokonca znižuje alebo úplne eliminuje naše priestorové videnie. Všiminite si, že napríklad pri tenise si hráči pravidelne striedajú strany kurtu, aby mali obaja súperi rovnaké podmienky. Nebiť prudkého slnečného svetlla by bolo striedanie strán zbytočné. Únava zraku sa prejavuje pálením očí, ale aj pocitmi horka alebo bolesti.

 

Odporúčaná svietivosť

 

Pre interiérové osvetlenie existujú určité hygienické limity, ktoré môžete vidieť v nižšie uvedenej tabuľke. Hodnoty pre jednotlivé priestory sú v nej uvedené v luxoch (lx)Lux  je jednotkou osvetlenosti (alebo intenzity osvetlenia alebo iluminancie alebo staršie len osvetlenia) podľa medzinárodnej sústavy SI. Je to intenzita osvetlenia spôsobená svetelným tokom 1 lúmen dopadajúcim na plochu 1 m2, bez ohľadu na odrazivosť tejto plochy. Alebo inak - Lux je jednotka vyjadrujúca plošnú hustotu dopadajúceho svetelného toku.

1 lx = 1 lm/m²

Plocha má osvetlenosť 1 lux, ak má veľkosť 1 m2 a rovnomerne na ňu dopadá svetelný tok veľkosti 1 lm. Osvetlenosť klesá štvorcom vzdialenosti osvetľovanej plochy od svetelného zdroja.

Osvetlenosť je podielom svetelného toku (v lumenoch) a plochy (v štvorcových metroch).

 

Odporúčaná intezita osvetlenia jednotlivých miestností

 

 

Miestnosť

 
Intenzita osvetlenia (lx)
Kancelárske priestory
                          
Konferenčná miestnosť, recepcia
200 -750
Úradnícka kancelária
700 -1500
Pre písanie na stroji
1000 - 2000
V závode
 
Baliace práce
150 - 300
Produkčná linka
300 - 750
Inšpekčné práce
750 - 1500
Elektronické práce
1500 - 3000
V hoteli
 
Šatňa
100 - 200
Recepcia
200 - 1000
 Obchod, predajňa
 
Schodište
150 – 200
Výklad
750 – 1500
Predná časť výkladu
1500 – 3000
Nemocnica
 
Miestnosti s chorými, skladisko
100 – 200
Operačná sála
300 - 750
Škola
 
Telocvičňa
100 – 300
Trieda
200 – 750
Knižnica, laboratórium
500 - 1500

 

Farba svetla a prostredia

 

Farby ovplyvňujú našu náľadu, pocitu, myslenie, ale aj náš výkon, vrátane toho zrakového. Zlepšujú alebo naopak, zhoršujú našu vizuálnu orientáciu a schopnosť rozoznávať jednotlivé predmety.

Vo všeobecnosti platí, že "teplé farby" (červená, oranžová, žltá a ich rôzne odtiene) vyvolávajú v nás pocit tepla a dokonca aj zvyšujú činnosť nášho vegetatívneho systému. Hodia sa však skôr do takého prostedia, kde vykonávame minimálnu fyzickú činnosť a kde trávime menej času.

Presne opačný efekt majú "studené farby" (farby v okolí zelenj a modrej). Tie sú vhodné do rôznych kancelárií, obchodných prevádzok či výrobných hál.

Niekedy je vhodné použiť kontrastné farby. Zlepšuje to našu schopnosť rozoznávať predmety. Keď sa od nášho zraku vyžaduje značný výkon, určite nie je vhodné použiť žltú alebo inú teplú farbu, odporúčajú sa skôr pastelové zelené farby, a to nielen na stenách, ale napríklad aj na doske písacích stolov. Je dokázané, že zelené pozadie zvyšuje rýchlosť čítania a zlepšuje našu schopnosť rozoznávať detaily.

 

Iba správne zvolené farby a dobre osvetlený interiér dokážu vytvoriť pohodovú atmosféru, ktorá je cieľom asi každého z nás.