ČO ZNAMENAJÚ JEDNOTLIVÉ ÚDAJE NA OBALE ŽIAROVKY?
Dátum: 16. 10. 2012

Čo znamenajú jednotlivé údaje na obale žiarovky?

 

Každá žiarovka musí mať na obale tzv. energetický štítok, na ktorom sa nachádzajú všetky dôležité informácie, ktoré by ste o nej mali vedieť. Nie každý ale týmto údajom rozumie, preto Vám v tomto článku podrobne vysvetlíme, čo znamenajú jednotlivé označenia.

 

Energetická trieda

Trieda enegretickej hospodárnosti je na elektrických spotrebičoch, ako aj na žiarovkách, označovaná veľkým tlačeným písmenom. Existuje 7 energetických tried, ktoré sú značené písmenami A, B, C, D ,E, F alebo G. Písmeno A označuje najnižšiu energetickú náročnosť a písmeno G najvyššiu.

 

Príkon

Príkon alebo spotreba energie žiarovky je uvedený vo wattoch a je označovaný písmenom W. Na našom štítku vidíme údaj "25 Watt", čo znamená, že žiarovka nám za 1 hodinu spotrebuje 25 W elektrickej energie.

 

Farebná teplota svetla

Farebná teplota charakterizuje spektrum bieleho svetla. Svetlo určitej farebnej teploty má farbu tepelného žiarenia vydávaného čiernym telesom, zahriatym na túto teplotu. Toto žiarenie sa vyjadruje v Kelvinoch a ozačje sa písmenom K. 

Kelvin je základnou mernou jednotkou, ktorá označuje teplotu. Pri teplote 0 Kelvinov ( -273,15 0C), ktorá je označovaná ako "absolútna nula", sa akýkoľvek pohyb častíc zastaví.

Merná jednotka Kelvin sa používajú aj pri označení farebnej teploty žiaroviek, nemá ale nič spoločné so skutočnou teplotou. Mnohí si myslia, že tento údaj súvisí s jasom vyžarovaného svetla. Nie je to ale pravda. V skutočnosti platí, že čím je svetelná teplota vyššia, tým je nižší jas. Napríklad čierne svetlo má teplotu nad 16 000 K a takmer žiaden svetelný výstup.

Aby ste sa v tom vedeli lepšie zorientovať, nižšie Vám uvádzame niekoľko príkladov farebnej teploty z každodenného života:

 • 1200 K - sviečka,
 • 2800 K - klasická žiarovka alebo Slnko pri východe a západe,
 • 3000 K - štúdiové osvetlenie,
 • 5500 K - fotografické blesky; toto je zvyčajná farebná teplota používaná v profesionálnej fotografii,
 • 6000 K - jasné poludňajšie svetlo,
 • 7000 K -  ľahko zamračená obloha,
 • 8000 K -  oblačno, hmlisto (mraky zafarbujú svetlo do modra),
 • 10 000 K  -  silno zamračená obloha alebo len modré nebo bez slnka.

Stupnica farebnej teploty

Znázornenie spektra s farebnou teplotou.

Na vyššie uvedenej stupnici môžeme vidieť, ako sa mení farba bieleho svetla v závislosti od farebnej teploty.

 • 2500 K - 3400 K - teplá biela,
 • 3500 K - 3900 K - neutrálna biela,
 • 4000 K - 4900 K - studená biela,
 • 5000 K - 6500 K - denná biela.

Pri výbere žiarovky si treba dobre premyslieť aká teplota farby Vám bude vyhovovať. Treba vždy brať do úvahy, kde bude žiarovka umiestnená, na aké účely ju budete používať. Do miestnosti, kde zvykenete oddychovať, sa odporúča teplá biela, lebo tá Vám dodá pocit tepla a pohody. Pre osvetlenie obchodných priestorov, kancelárií alebo pracovných plôch je zas ideálna studená alebo denná biela.

 

Napätie

Ďalším údajom, s ktorým sa stretneme na energetickom štítku, je hodnota napätia, na ktoré sa má žiarovka napájať. Tento údaj je uvádzaný vo Voltoch, čo je mernou jednotkou napätia a označuje sa V. Väčšina žiaroviek, ktoré používame má túto hodonotu  220 -  240 V, to znamená, že maximálne napätie, ktoré táto žiarovka znesie je 240 V.
Často sa stretávame aj so žiarovkami, ktoré sa napájajú na 12 V, tieto sa používajú do takých svietidiel, pri ktorých je použitý transformátor.

 

Elektrický prúd

Základnou mernou jednotkou pre elektrický prúd je Ampér (A). Na žiarovkách sa skôr stretávame s informáciami v miliampéroch (mA), ktoré označujú aký silný prúd preteká žiarovkou.

 

Svetelný tok

Svetelný tok je fotometrická fyzikálna veličina, ktorá označuje svetelnú energiu, ktorú zdroj vyžiari za časovú jednotku, v tomto prípade za 1 sekundu. Je to však energia posudzovaná z hľadiska citlivosti oka na rôzne vlnové dĺžky svetla. Mernou jednotkou svetleného toku je lúmen a jeho začkou je lm.

Pre porovnanie uvádzame niekoľko príkladov, koľko lúmenov majú jednotlivé zdroje svetla:

 • klasická žiarovka 25W: 200 - 220 lm
 • klasická žiarovka 40W: 400 - 450 lm
 • klasická žiarovka 60W: 550 - 700 lm
 • klasická žiarovka 75W: 900 - 950 lm
 • klasická žiarovka 100W: 1200-1300 lm
 • halogénová žiarovka 28W: 400 - 450 lm
 • halogénová žiarovka 35W: 500 lm
 • halogénová žiarovka 40W : 550 -650 lm
 • žiarivka 8W: 400 lm
 • žiarivka 12W: 550-700 lm
 • žiarivka 20W: 1200-1300 lm
 • LED žiarovka 3W: 250-350 lm
 • LED žiarovka 6W: 550-700 lm.

 

 Životnosť

Nasledujúcim údajom, ktorý na energetickom štítku môžeme vidieť, je životnosť svetelného zdroja, ktorá je udávaná v hodinách. Ide o dobu (hodiny), ktorú žiarovka alebo žiarivka bude svietiť (fungovať), samozrejme za ideálnych podmienok. Vždy treba brať do úvahy, že niektoré svetlené zdroje, ako napríklad žiarivky, sú citlivé na časté zapínanie a vypínanie svetla, čo im skracuje životnosť. Každé jedno vypnutie/zapnutie uberá asi hodinu života žiarivky.

Pre porovnanie uvádzame priemernú životnosť niektorých svetlených zdrojov:

 • štandardná žiarovka: 1000 h
 • halogénová žiarovka: 2000 h
 • metalhalogenidové žiarovky: 10 000 - 15 000 h
 • žiarivkové trubice: 6000 - 15 000 h
 • kompaktné žiarivky: 6000 - 10 000 h
 • LED žiarovky: 30 000 - 50 000 hodín

 

Frekvencia

Tento údaj sa udáva v Herzoch a označuje sa Hz. Ide o frekvenciu stiedavého prúdu, pri ktorej sa žiarovka má používať. U nás, v Európe, to je zvyčajne 50 Hz, v Amerike 60Hz.

 

Pätica/závit

Na štítku alebo na obale žiarovky sa určite bude nachádzať aj údaj o jej pätici, v našom prípade tam je označenie E27. Podrobnejšie informácie o päticiach nájdete v našom predchádzajúcom článku .

Dúfame, že tento článok Vám pomôže lepšie sa zorientovať v jednotlivých označeniach na obaloch žiaroviek. Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, tak nás prosím kontaktujte, prípadne nám napíšte na našu stránku na Facebooku.