ČO JE IP KRYTIE?
Dátum: 23. 10. 2012

Keď si kupujete svietidlo, často sa na obale stretávate s označením IP, za ktorým sú ešte dve čísla. Označenie IP vyjadruje stupeň ochrany svietidla. Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často nesprávne interpretované ako ingress protection (rating)) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)".

Kód tvoria 2 číslice:

  • prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov,
  • druhá stupeň krytia pred vniknutím vody.

V nasledujúcich tabuľkách nájdete podrobný prehľad IP označení:

IP (prvé číslo)
Ochrana osôb
Ochrana pred vniknutím pevných cudzích telies
Ochrana zariadenia
Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov
IP 0X
nechránené
nechránené
IP 1X
chrbtom ruky (>50 mm)
veľkých (>50 mm)
IP 2X
prstom (>12 mm, dĺžka 80 mm)
malých (>12,5 mm)
IP 3X
nástrojom (>2,5 mm)
drobných (>2,5 mm)
IP 4X
nástrojom, drôtom (>1 mm)
veľmi drobných (>1 mm)
IP 5X
akoukoľvek pomôckou
prachom
IP 6X
akoukoľvek pomôckou
prachotesné

 

IP (druhé  číslo)
Stupeň ochrany
IP X0
nechránené
IP X1
zvisle padajúce kvapky vody
IP X2
šikmo padajúce kvapky vody
IP X3
kropenie vodou (dážď)
IP X4
proti striekajúcej vode
IP X5
proti tryskajúcej vode
IP X6
proti intenzívne tryskajúcej vode
IP X7
dočasné ponorenie
IP X8
trvalé ponorenie

 Za číselným označením môžu ešte nasledovať písmená (nepovinné označenie) A, B, C, D (prídavné písmená) alebo H, M S, W (doplnkové písmená). Vysvetlenie týchto označení nájdete v nasledujúcich tabuľkách.

 

Prídavné písmeno

 

Používa sa iba v tedy, ak je skutočná ochrana vyššia ako udávaná prvou číslicou, alebo ak je prvá číslica X.

Písmeno

Ochrana pred dotykom nebezpečných častí

A

chránené pred dotykom chrbtom ruky (priemer 50 mm)

B

chránené pred dotykom prstom (priemer 12 mm, dĺžka 80 mm)

C

chránené pred dotykom nástrojom (priemer 2,5 mm, dĺžka 100 mm)

D

chránené pred dotykom drôtom (priemer 1 mm, dĺžka 100 mm)

 

Doplnkové písmeno

 

Udáva doplnkovú informáciu o výrobku.

Písmeno
Doplnková informácia
H
informácia pre VN zariadenia
M
skúšané škodlivé účinky vody, ak sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe
S
skúšané škodlivé účinky vody ak nie sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe
W
vhodné pre použitie za stanovených poveternostných podmienok